Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1161 Bài hát
918 Vọng cổ
Em Là Cô Gái Trời Cho Đẹp

Minh Phụng - Ngọc Giàu

908 Vọng cổ
Ngăn Cách

Phương Dung - Thành Được

905 Vọng cổ
902 Vọng cổ
Trăng Mờ Soi Mã Lạnh

Minh Cảnh - Thanh Hương

896 Vọng cổ
Tiếng Sáo Giữa Rừng Khuya

Tấn Tài - Út Bạch Lan

895 Vọng cổ
Hiện Diện Của Em

Hùng Cường

886 Vọng cổ
Chuyện Ngày Xưa

Út Hiền

886 Vọng cổ
Qua Xóm Nhỏ

Minh Cảnh

884 Vọng cổ
Hai Dòng Máu

Hữu Phước

869 Vọng cổ
857 Vọng cổ
Tiếng Tiêu Sầu

Phương Quang

849 Vọng cổ