Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
795 Vọng cổ
Tiếng Sáo Giữa Rừng Khuya

Tấn Tài - Út Bạch Lan

795 Vọng cổ
Trăng Mờ Soi Mã Lạnh

Minh Cảnh - Thanh Hương

793 Vọng cổ
Lan Và Điệp

Út Bạch Lan

789 Vọng cổ
Ngăn Cách

Phương Dung - Thành Được

786 Vọng cổ
784 Vọng cổ
Qua Xóm Nhỏ

Minh Cảnh

777 Vọng cổ
776 Cải lương
Chuyện Ngày Xưa

Út Hiền

765 Vọng cổ
751 Vọng cổ
Tiếng Tiêu Sầu

Phương Quang

747 Vọng cổ
731 Vọng cổ