Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1142 Bài hát
Đêm Muôn Thu

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 433
Chiếc Nón Bài Thơ

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 428
Gió Bấc Đầu Mùa

Ngọc Giàu - Thanh Tú

 • Vọng cổ
 • 412
Lối Về Đất Mẹ

Hương Lan - Phương Quang

 • Vọng cổ
 • 412
Giòng Lệ Con Thơ

Hương Lan

 • Vọng cổ
 • 362
Anh Về Với Em

Hương Lan - Minh Phụng

 • Vọng cổ
 • 334
Làm Dâu Xứ Lạ

Hương Lan - Vũ Linh

 • Vọng cổ
 • 320
 • Vọng cổ
 • 187
Quê Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 145
 • Vọng cổ
 • 129
Dáng Đứng Bến Tre

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 127
Chuyện tình Hàn Mặc Tử

Cẩm Tiên - Vũ Luân

 • Vọng cổ
 • 99