Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1186 Bài hát
Đêm Muôn Thu

Út Bạch Lan

576 Vọng cổ
575 Vọng cổ
Dạ Lý Hương

Tấn Tài

573 Vọng cổ
Kiếp Trâu Già

Minh Cảnh

556 Vọng cổ
542 Vọng cổ
Phút Đầu Tiên

Hữu Phước - Ngọc Giàu

532 Vọng cổ
Anh Về Với Em

Hương Lan - Minh Phụng

528 Vọng cổ
Giòng Lệ Con Thơ

Hương Lan

526 Vọng cổ
Mưa Chiều Ngõ Hẹp

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

526 Vọng cổ
Dáng Đứng Bến Tre

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

477 Vọng cổ
Quê Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

472 Vọng cổ
438 Vọng cổ