Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
314 Vọng cổ
313 Vọng cổ
Quê Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

312 Vọng cổ
Phút Đầu Tiên

Hữu Phước - Ngọc Giàu

310 Vọng cổ
297 Vọng cổ
296 Vọng cổ
Dáng Đứng Bến Tre

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

295 Vọng cổ
Chuyện tình Hàn Mặc Tử

Cẩm Tiên - Vũ Luân

213 Vọng cổ
213 Vọng cổ
Sầu Cố Đô

Lệ Thủy

212 Vọng cổ
Ngẫu Hứng Ru Con

Thanh Hằng

201 Vọng cổ
199 Đờn ca Tài tử