Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1213 Bài hát
Cô Gái Hái Dâu

Út Bạch Lan

401 Vọng cổ
Tạ Từ Trong Đêm 2

Thành Được - Út Bạch Lan

394 Vọng cổ
Tạ Từ Trong Đêm 1

Thành Được - Út Bạch Lan

383 Vọng cổ
Chuyến Xe Miền Tây

Ngọc Huyền - Vũ Linh

378 Vọng cổ
Cô Hàng Chè Tươi

Lệ Thủy

354 Vọng cổ
Hoa Lòng Năm Cũ

Hùng Cường

350 Vọng cổ
Mưa Đêm

Lệ Thủy

341 Vọng cổ
Đời Vũ Nữ

Hữu Phước

339 Vọng cổ
Chuyện Người Yêu

Hà Thanh - Thành Được

325 Vọng cổ
Người Ấy Là Anh

Diệu Hiền

321 Vọng cổ
Nếu Vắng Anh

Lệ Thủy

319 Vọng cổ
269 Vọng cổ
-->