Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1186 Bài hát
Lá Úa Chiều Thu

Hữu Phước

860 Vọng cổ
Một Chiều Gặp Gỡ

Thanh Nga - Thành Được

844 Vọng cổ
828 Vọng cổ
Gởi Mùa Xuân Về Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

825 Vọng cổ
Lời Chúc Đầu Xuân

Hùng Cường - Mỹ Châu

811 Vọng cổ
Mục Tử Ca Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

810 Vọng cổ
806 Vọng cổ
Có Gì Đâu

Hề Sa

798 Vọng cổ
Người Quên Kẻ Nhớ

Kiều Mai Lý - Minh Phụng

790 Vọng cổ
778 Cải lương
Gửi Mùa Xuân Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

766 Vọng cổ
Tình Đời Tay Trắng

Kiều Tiên - Minh Phụng

763 Vọng cổ