Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
Hai Dòng Máu

Hữu Phước

713 Vọng cổ
Mục Tử Ca Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

711 Vọng cổ
Lá Úa Chiều Thu

Hữu Phước

697 Vọng cổ
Một Chiều Gặp Gỡ

Thanh Nga - Thành Được

694 Vọng cổ
Gởi Mùa Xuân Về Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

686 Vọng cổ
Có Gì Đâu

Hề Sa

671 Vọng cổ
Lời Chúc Đầu Xuân

Hùng Cường - Mỹ Châu

671 Vọng cổ
Gửi Mùa Xuân Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

668 Vọng cổ
Thơ Ngây

Ngọc Giàu

658 Vọng cổ
651 Vọng cổ
Người Quên Kẻ Nhớ

Kiều Mai Lý - Minh Phụng

629 Vọng cổ
Thác Còn Vương Tơ

Hữu Phước - Út Bạch Lan

618 Vọng cổ