Cải lương

Mẹ Đợi Mùa Thương

Hữu Phước - Ngọc Bích - Út Trà Ôn

2058
Gái Bán Bar

Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phượng Liên

2048
Nhị Độ Mai

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2008
Thằng Cuội Cây Đa

Bạch Tuyết - Chí Tâm - Thành Được

1996
Của Hồi Môn - Thần Tài Tín Nghĩa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Út Trà Ôn

1996
Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Ba Vân - Kim Cúc - La Thoại Tân

1963
Hậu Nghệ - Hằng Nga

Bạch Tuyết - Phượng Liên - Thành Được

  • 1938
Mái Tóc Ni Cô (Mái Tóc Kỹ Niệm)

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Ngọc Giàu

  • 1928
Đôi Nhân Tình Khùng

Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng

  • 1923
Tráng Sĩ Kinh Kha

Lệ Thủy - Thanh Sang - Thành Được

  • 1898
Na Tra Thái Tử

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

  • 1892
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

  • 1796