Cải lương

Mỹ Nhân Và Loạn Tướng

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng

2247
Nhị Độ Mai

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2225
Gái Bán Bar

Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phượng Liên

2221
Vú Sữa Đầu Mùa

Dũng Thanh Lâm - Lệ Thủy - Minh Phụng

2197
Của Hồi Môn - Thần Tài Tín Nghĩa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Út Trà Ôn

2162
Tráng Sĩ Kinh Kha

Lệ Thủy - Thanh Sang - Thành Được

2154
Thằng Cuội Cây Đa

Bạch Tuyết - Chí Tâm - Thành Được

  • 2151
Đôi Nhân Tình Khùng

Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng

  • 2131
Hậu Nghệ - Hằng Nga

Bạch Tuyết - Phượng Liên - Thành Được

  • 2127
Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Ba Vân - Kim Cúc - La Thoại Tân

  • 2097
Na Tra Thái Tử

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

  • 2087
Mái Tóc Ni Cô (Mái Tóc Kỹ Niệm)

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Ngọc Giàu

  • 2078
-->