Cải lương

Đức Phật Thích Ca

Hữu Phước - Ngọc Bích - Ngọc Giàu

3566
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

3550
Người Vợ Không Bao Giờ Cưới

Hữu Phước - Thanh Thanh Hoa - Út Bạch Lan

3539
Sở Vân Cứu Giá

Diệp Lang - Minh Vương - Mỹ Châu

3472
Bông Ô Môi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Cảnh

3466
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

3427
Mắt Em Là Bể Oan Cừu

Diệu Hiền - Hữu Phước - Minh Cảnh

  • 3352
Tình Cô Gái Huế

Hữu Phước - Thanh Hương - Thành Được

  • 3272
Sở Vân Cưới Vợ

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương

  • 3266
Từ Hải Biệt Thúy Kiều

Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 3238
Hai Nụ Cười Xuân

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Tấn Tài

  • 3140
Người Yêu Của Nữ Hoàng

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc - Ngọc Giàu

  • 3098
-->