Cải lương

Sở Vân Cứu Giá

Diệp Lang - Minh Vương - Mỹ Châu

3151
Đức Phật Thích Ca

Hữu Phước - Ngọc Bích - Ngọc Giàu

3124
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

3083
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

3079
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

3030
Bông Ô Môi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Cảnh

3023
Mắt Em Là Bể Oan Cừu

Diệu Hiền - Hữu Phước - Minh Cảnh

  • 3021
Tình Cô Gái Huế

Hữu Phước - Thanh Hương - Thành Được

  • 3012
Từ Hải Biệt Thúy Kiều

Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 2931
Sở Vân Cưới Vợ

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương

  • 2907
Hai Nụ Cười Xuân

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Tấn Tài

  • 2838
Người Yêu Của Nữ Hoàng

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc - Ngọc Giàu

  • 2716