Cải lương

Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Minh Vương - Mỹ Châu

40874
Người Tình Trên Chiến Trận

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương

32596
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

31387
Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ

28335
Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng

26024
Đời Cô Lựu

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

25484
Chiều Đông Gió Lạnh Về

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

  • 24000
Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương

  • 23838
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

  • 20437
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 18577
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

  • 18279
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

  • 16805