Cải lương

Mã Chiếm Sơn

Minh Phụng - Út Bạch Lan

2268
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

2250
Người Đẹp Bạch Hoa Thôn

Diệp Lang - Hương Lan - Kiều Mai Lý

2218
Nữ hoàng về đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Hùng Cường

2212
Chú Xôi Thợ Nhuộm

Hương Lan - Kim Ngọc - Tư Ròm

2201
Thủ Cung Sa

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Phương Quang

2163
Mạnh Lệ Quân

Bạch Tuyết - Diệu Nga - Hồng Nga

  • 2152
Quỷ Bão

Hữu Phước - Phượng Liên - Phương Quang

  • 2147
Mỹ Nhân Và Loạn Tướng

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng

  • 2143
Ngọn Cỏ Gió Đùa - Tuyệt Tình Ca 3

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thanh Việt

  • 2137
Hạnh Nguyên Cống Hồ

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

  • 2134
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

  • 2132