Tải bài hát Tây Thi Trường

 • Trình bày: Ba Tu - Út Tỵ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 32384
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 20737
 • Đờn ca Tài tử
 • 18315
 • Đờn ca Tài tử
 • 15087
 • Đờn ca Tài tử
 • 13926
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 13736
 • Đờn ca Tài tử
 • 13377
 • Đờn ca Tài tử
 • 13234