Bình Bán Chấn

Bình Bán Chấn

Trình bày: Ba Tu

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Bình Bán Chấn

Độc tấu đờn kìm Bình Bán Chấn Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN