Phú Lục Chấn

Phú Lục Chấn

Trình bày: Ba Tu

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Phú Lục Chấn

Độc tấu đờn kìm Phú Lục Chấn Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN