Cổ Bản Vắn

Cổ Bản Vắn

Trình bày: Ba Tu

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Cổ Bản Vắn

Độc tấu đờn kìm Cổ Bản Vắn Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN