Phụng Hoàng

Phụng Hoàng

Trình bày: Ba Tu

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Phụng Hoàng

Độc tấu đờn kìm Phụng Hoàng Nhạc sư Ba Tu. Một trong Bốn Bài Oán.

CẢM NHẬN CỦA BẠN