Đảo Ngũ Cung

Đảo Ngũ Cung

Trình bày: Ba Tu

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Đảo Ngũ Cung

Độc tấu đờn kìm Đảo Ngũ Cung Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN