Danh sách bài hát (87 bài hát)

Trung Thu

Hòa đờn

17847 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Hòa đờn

8296 Đờn ca Tài tử
Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

7477 Đờn ca Tài tử
6154 Đờn ca Tài tử
Hòa Tấu Tài Tử

Hòa đờn

5741 Đờn ca Tài tử
5566 Đờn ca Tài tử
5296 Đờn ca Tài tử
5165 Đờn ca Tài tử
Vọng Kim Lang

Hòa đờn

4847 Đờn ca Tài tử
4092 Đờn ca Tài tử
3940 Đờn ca Tài tử
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3795 Đờn ca Tài tử