Long Hổ Hồi

Long Hổ Hồi

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Long Hổ Hồi

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn Đờn ca Tài tử Long Hổ Hồi.

CẢM NHẬN CỦA BẠN