Thông tin và lời bài hát: Thuyền Ra Cửa Biển

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Thuyền Ra Cửa Biển Út Trà Ôn - Út Bạch Lan - Thành Được - Thanh Hương - Minh Chí - Hoàng Giang - Hề Minh

CẢM NHẬN CỦA BẠN