Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

6868 Vọng cổ
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

6017 Cải lương
Tây Du Ký

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường

3999 Cải lương
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

2770 Vọng cổ
Con Chim Sáo

Hoài Vĩnh Phúc - Thoại Miêu

2736 Vọng cổ
Hái Hoa Rừng Cho Em

Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

2234 Vọng cổ
Xe Hoa Một Chiếc

Hoài Vĩnh Phúc - Thanh Tuyền

1823 Vọng cổ
Điệu Trầm Tháng 8

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

1326 Vọng cổ
Đồi Thông Hai Mộ

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

1201 Vọng cổ
Đèn Đêm Phố Nhỏ

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

1007 Vọng cổ
  • 5376
Tuyệt Phẩm Xuân Trước 1975 - Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hà Bửu Tân - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường - Hữu Phước - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Nga - Thanh Sơn - Thanh Tuấn - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn
Tuyệt Phẩm Xuân Trước 1975

Bạch Tuyết - Bích Hạnh - Diệu Hiền - Hà Bửu Tân - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường - Hữu Phước - Kim Thủy - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ - Thanh Nga - Thanh Sơn - Thanh Tuấn - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 2282
Gánh Lúa Đêm Trăng - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu
Gánh Lúa Đêm Trăng

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu

  • 1900
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

  • 1863
Ba Ông Thầy Bói - Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh

  • 1576
Loài Hoa Không Tên - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền
Loài Hoa Không Tên

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

  • 1302
Hái Lộc Đầu Năm - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu
Hái Lộc Đầu Năm

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

  • 1270
Giọt Lệ Tương Giang - Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu - Thanh Tuyền
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu - Thanh Tuyền