Danh sách bài hát (11 bài hát)

Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

7686 Vọng cổ
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

6924 Cải lương
Tây Du Ký

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường

4565 Cải lương
Giọt Lệ Tương Giang

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

3384 Vọng cổ
Con Chim Sáo

Hoài Vĩnh Phúc - Thoại Miêu

3151 Vọng cổ
Hái Hoa Rừng Cho Em

Hoài Vĩnh Phúc - Mộng Tuyền

2813 Vọng cổ
Xe Hoa Một Chiếc

Hoài Vĩnh Phúc - Thanh Tuyền

2325 Vọng cổ
Điệu Trầm Tháng 8

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

2005 Vọng cổ
Đồi Thông Hai Mộ

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

1484 Vọng cổ
Đèn Đêm Phố Nhỏ

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

1251 Vọng cổ
Cuối Đường Đợi Mong

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

85 Vọng cổ
-->