Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1213 Bài hát
Chim Sáo Ngày Xưa

Ngọc Huyền - Vũ Linh

268 Vọng cổ
Tiên Nằm Trong Hẻm

Văn Hường

265 Vọng cổ
262 Vọng cổ
259 Vọng cổ
Đời Anh Phước

Hương Lan - Hữu Phước

257 Vọng cổ
Mùa Hoa Tạm Biệt

Lệ Thủy

243 Vọng cổ
Ca Dao Em Và Tôi

Ngọc Huyền - Vũ Linh

243 Vọng cổ
Giấc Mộng Du Tiên

Văn Hường

235 Vọng cổ
Chàng Là Ai

Lệ Thủy

235 Vọng cổ
Chân Trời Tím

Minh Phụng - Ngọc Giàu

208 Vọng cổ
Phút Chia Ly

Diệu Hiền - Tấn Bửu

194 Vọng cổ
Khúc Hát Tương Tư

Bạch Tuyết

180 Vọng cổ
-->