Tải bài hát Trăng Sáng Vườn Chè

 • Trình bày: Lệ Thu - Minh Cảnh
 • Tác giả: Loan Thảo - Nguyễn Bình - Văn Phụng
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 44757
 • Cải lương
 • 36295
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 22970
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 17909
 • Vọng cổ
 • 13112
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 12964
 • Cải lương
 • 12798
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11506
-->