Tải bài hát Trăng Sáng Vườn Chè

 • Trình bày: Lệ Thu - Minh Cảnh
 • Tác giả: Loan Thảo - Nguyễn Bình - Văn Phụng
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 38678
 • Cải lương
 • 29182
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 21026
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15877
 • Vọng cổ
 • 11847
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11563
 • Cải lương
 • 11509
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 10110