Nhớ Vợ Hiền

Nhớ Vợ Hiền

Trình bày: Minh Cảnh

Tác giả:Văn Giai

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Nhớ Vợ Hiền

Nhớ Vợ Hiền

CẢM NHẬN CỦA BẠN