Sầu Vương Ý Nhạc

Sầu Vương Ý Nhạc

Trình bày: Minh Cảnh

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Sầu Vương Ý Nhạc

Sầu Vương Ý Nhạc

CẢM NHẬN CỦA BẠN