Tải bài hát Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

 • Trình bày: Cẩm Tiên - Châu Thanh - Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Hà Triều - Hoa Phượng
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 45551
 • Cải lương
 • 37304
 • Cải lương
 • 35840
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 34206
 • Vọng cổ
 • 29394
 • Cải lương
 • 26200
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 23246
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 18142
-->