Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng

24837 Cải lương
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

15808 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4334 Cải lương
Giọng Ca Dĩ Vãng

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm

4272 Vọng cổ
Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy

3462 Cải lương
Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

3149 Cải lương
Người Yêu Của Nữ Hoàng

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc - Ngọc Giàu

2554 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2433 Cải lương
Nữ Chúa Một Đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

2380 Cải lương
Nữ hoàng về đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Hùng Cường

2114 Cải lương
  • 4163
Cuốn Theo Chiều Gió - Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tám Vân - Tấn Tài - Thanh Sang - Út Trà Ôn
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tám Vân - Tấn Tài - Thanh Sang - Út Trà Ôn

  • 2471
Em Là Tất Cả - Bạch Tuyết - Chí Tâm - Dũng Thanh Lâm - Hà Mỹ Xuân - Minh Cảnh - Minh Vương - Thanh Kim Huệ - Thành Được
Em Là Tất Cả

Bạch Tuyết - Chí Tâm - Dũng Thanh Lâm - Hà Mỹ Xuân - Minh Cảnh - Minh Vương - Thanh Kim Huệ - Thành Được