Danh sách bài hát (16 bài hát)

Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng

28234 Cải lương
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

17057 Cải lương
Giọng Ca Dĩ Vãng

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm

4955 Vọng cổ
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4786 Cải lương
Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy

3888 Cải lương
Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

3575 Cải lương
Người Yêu Của Nữ Hoàng

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc - Ngọc Giàu

2953 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2796 Cải lương
Nữ Chúa Một Đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

2715 Cải lương
Vú Sữa Đầu Mùa

Dũng Thanh Lâm - Lệ Thủy - Minh Phụng

2486 Cải lương
Nữ hoàng về đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Hùng Cường

2380 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2008 Cải lương
-->