Út Tỵ

Nghệ sĩ Út Tỵ

Trong số những nghệ nhân dân gian ở TPHCM, ông Phạm Công Tỵ (Út Tỵ) hiện đang sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, là một trong những người trẻ nhất, tuy nhiên, những đóng góp của ông trong lĩnh vực nhạc lễ và đờn ca tài tử thì không nhỏ chút nào.

Mới 12-13 tuổi, ông đã theo cha tham gia đội nhạc l... Xem thêm

Danh sách bài hát (19 bài hát)

Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

7312 Đờn ca Tài tử
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3726 Đờn ca Tài tử
Bát Man Tấn Cống

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3242 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3148 Đờn ca Tài tử
Bát Bản Chấn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

2862 Đờn ca Tài tử
Tây Thi Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2828 Đờn ca Tài tử
Thanh Dạ Đề Quyên

Ba Tu - Út Tỵ

2704 Đờn ca Tài tử
Cổ Bản Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2087 Đờn ca Tài tử
Duyên Kỳ Ngộ

Ba Tu - Út Tỵ

1901 Đờn ca Tài tử
Quả Phụ Hàm Oan

Ba Tu - Út Tỵ

1613 Đờn ca Tài tử
Rao Lý Con Sáo Qua Vọng Cổ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1582 Đờn ca Tài tử
Ngươn Tiêu Hội Oán

Ba Tu - Út Tỵ

1299 Đờn ca Tài tử