Út Tỵ

Nghệ sĩ Út Tỵ

Trong số những nghệ nhân dân gian ở TPHCM, ông Phạm Công Tỵ (Út Tỵ) hiện đang sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, là một trong những người trẻ nhất, tuy nhiên, những đóng góp của ông trong lĩnh vực nhạc lễ và đờn ca tài tử thì không nhỏ chút nào.

Mới 12-13 tuổi, ông đã theo cha tham gia đội nhạc l... Xem thêm

Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

8225 Đờn ca Tài tử
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

4140 Đờn ca Tài tử
Bát Man Tấn Cống

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3688 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3501 Đờn ca Tài tử
Tây Thi Trường

Ba Tu - Út Tỵ

3271 Đờn ca Tài tử
Bát Bản Chấn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3183 Đờn ca Tài tử
Thanh Dạ Đề Quyên

Ba Tu - Út Tỵ

3123 Đờn ca Tài tử
Cổ Bản Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2492 Đờn ca Tài tử
Duyên Kỳ Ngộ

Ba Tu - Út Tỵ

2187 Đờn ca Tài tử
Rao Lý Con Sáo Qua Vọng Cổ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1941 Đờn ca Tài tử
  • 3902
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

-->