Bát Bản Chấn

Bát Bản Chấn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Bát Bản Chấn

Bát Bản Chấn (72 câu) Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh Trích trong: Bốn bài Bắc lớn - Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2005

CẢM NHẬN CỦA BẠN