Danh sách bài hát (18 bài hát)

Tình Sơn Nữ

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm

1447 Vọng cổ
Mưa Chiều Ngõ Hẹp

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

764 Vọng cổ
Mỗi Độ Xuân Về

Dũng Thanh Lâm - Ngọc Bích

758 Vọng cổ
Xin Một Lần Yêu Nhau

Diệp Lang - Dũng Thanh Lâm - Lệ Thủy

205 Cải lương
Lan Huệ Sầu Ai

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga

178 Cải lương
Hương Giang Còn Tôi Chờ

Dũng Thanh Lâm - Hà Thanh

130 Vọng cổ
-->