Danh sách bài hát (21 bài hát)

Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng

28901 Cải lương
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

17324 Cải lương
Giọng Ca Dĩ Vãng

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm

5183 Vọng cổ
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4891 Cải lương
Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy

4011 Cải lương
Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

3642 Cải lương
Người Yêu Của Nữ Hoàng

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc - Ngọc Giàu

3048 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2865 Cải lương
Nữ Chúa Một Đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

2770 Cải lương
Vú Sữa Đầu Mùa

Dũng Thanh Lâm - Lệ Thủy - Minh Phụng

2686 Cải lương
Nữ hoàng về đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Hùng Cường

2417 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2054 Cải lương
-->