Tình Ngỡ Đã Phôi Pha - Trích Đoạn

Tình Ngỡ Đã Phôi Pha - Trích Đoạn

Tác giả:Nguyên Thảo

Thể loại: Cải lương

Thông tin và lời bài hát: Tình Ngỡ Đã Phôi Pha - Trích Đoạn

Tình Ngỡ Đã Phôi Pha - Trích Đoạn

CẢM NHẬN CỦA BẠN