Thoại Khanh Châu Tuấn

Thoại Khanh Châu Tuấn

Trình bày: Thanh Thanh Hoa

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Thoại Khanh Châu Tuấn

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Thoại Khanh Châu Tuấn

CẢM NHẬN CỦA BẠN