Đang tải ...

Thoại Khanh - Châu Tuấn

Thoại Khanh - Châu Tuấn

Trình bày: Thanh Thanh Hoa

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại:Vọng cổ


THÔNG TIN VÀ LỜI BÀI HÁT

Thoại Khanh - Châu Tuấn

CẢM NHẬN CỦA BẠN