Rạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam

Rạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam

Tác giả:Phạm Thế Mỹ - Quế Chi

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Rạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam

Rạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam

CẢM NHẬN CỦA BẠN