Tải Bài Hát

Rạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

Tác giả:Phạm Thế Mỹ - Quế Chi - Thể loại: Vọng cổ