Phạm Lãi Biệt Tây Thi

Phạm Lãi Biệt Tây Thi

Trình bày: Minh Cảnh

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Phạm Lãi Biệt Tây Thi

Phạm Lãi Biệt Tây Thi

CẢM NHẬN CỦA BẠN