Phạm Lãi Biệt Tây Thi

Phạm Lãi Biệt Tây Thi

Trình bày: Minh Cảnh

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Phạm Lãi Biệt Tây Thi

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Phạm Lãi Biệt Tây Thi

CẢM NHẬN CỦA BẠN