Nửa Đời Hương Phấn - Trích Đoạn

Nửa Đời Hương Phấn - Trích Đoạn

Tác giả:Hà Triều - Hoa Phượng

Thể loại: Cải lương

Thông tin và lời bài hát: Nửa Đời Hương Phấn - Trích Đoạn

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Nửa Đời Hương Phấn - Trích Đoạn

CẢM NHẬN CỦA BẠN