Tải Bài Hát

Nửa Đời Hương Phấn - Trích Đoạn

Hữu Phước - Thành Được - Út Bạch Lan

Tác giả:Hà Triều - Hoa Phượng - Thể loại: Cải lương