Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên

Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên

Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên

CẢM NHẬN CỦA BẠN