Tải bài hát Ngũ Đối Hạ

 • Trình bày: Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 30988
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 20117
 • Đờn ca Tài tử
 • 17874
 • Đờn ca Tài tử
 • 14581
 • Đờn ca Tài tử
 • 13452
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 13411
 • Đờn ca Tài tử
 • 12995
 • Đờn ca Tài tử
 • 12931