Tải bài hát Ái Tử Kê

 • Trình bày: Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 34703
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 21847
 • Đờn ca Tài tử
 • 19248
Trung Thu

Hòa đờn

 • Đờn ca Tài tử
 • 18617
 • Đờn ca Tài tử
 • 16002
 • Đờn ca Tài tử
 • 14727
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 14300
 • Đờn ca Tài tử
 • 14086
-->