• Vọng cổ
 • 18768
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

 • Cải lương
 • 6809
 • Vọng cổ
 • 4881
Hán Đế Biệt Chiêu Quân

Ngọc Hương - Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 3945
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 3689
 • Vọng cổ
 • 3284
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

 • Cải lương
 • 2765
Cánh Buồm Chuyển Bến

Hà Thanh - Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 2491
Thạch Sanh Oán Khúc

Lệ Thủy - Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 1389
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

 • Cải lương
 • 880
 • 2636
San Hậu - Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga

 • 2431
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn 8 - Duy Khánh - Hà Thanh - Hương Lan - Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Ngọc Hương - Phương Dung - Thanh Hải - Thanh Tuyền - Thành Được - Trung Chỉnh - Út Bạch Lan
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn 8

Duy Khánh - Hà Thanh - Hương Lan - Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Ngọc Hương - Phương Dung - Thanh Hải - Thanh Tuyền - Thành Được - Trung Chỉnh - Út Bạch Lan

 • 2179
Tần Quỳnh Khóc Bạn - Thanh Hải - Út Trà Ôn
Tần Quỳnh Khóc Bạn

Thanh Hải - Út Trà Ôn

 • 1884
Hán Đế Biệt Chiêu Quân - Hữu Phước - Ngọc Hương - Thanh Hải - Thanh Thanh Hoa - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn
Hán Đế Biệt Chiêu Quân

Hữu Phước - Ngọc Hương - Thanh Hải - Thanh Thanh Hoa - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

 • 1628
Bốn Lá Thư Xuân - Thanh Hải - Út Trà Ôn
Bốn Lá Thư Xuân

Thanh Hải - Út Trà Ôn

 • 1398
Tình Lan Và Điệp - Thanh Hải - Út Bạch Lan
Tình Lan Và Điệp

Thanh Hải - Út Bạch Lan