Cho Trọn Cuộc Tình

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Minh Phụng

15981 Cải lương
Nạn Con Rơi

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Ngọc Bích

10493 Cải lương
Mưa Trắng Kinh Kỳ

Ngọc Bích

6017 Vọng cổ
4067 Vọng cổ
Đức Phật Thích Ca

Hữu Phước - Ngọc Bích - Ngọc Giàu

3517 Cải lương
Người Đẹp Bạch Hoa Thôn

Diệp Lang - Hương Lan - Kiều Mai Lý

2497 Cải lương
Mẹ Đợi Mùa Thương

Hữu Phước - Ngọc Bích - Út Trà Ôn

2366 Cải lương
Nước Cuốn Hoa Trôi

Minh Phụng - Ngọc Bích

1613 Vọng cổ
Vì Sao Chưa Nói

Minh Phụng - Ngọc Bích

1590 Vọng cổ
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

1407 Cải lương
  • 7288
Cho Trọn Cuộc Tình - Bạch Tuyết - Hữu Phước - Minh Phụng - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Văn Chung
Cho Trọn Cuộc Tình

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Minh Phụng - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Văn Chung

  • 4311
Nạn con rơi - Bạch Tuyết - Diệp Lang - Ngọc Bích - Tấn Tài - Út Trà Ôn
Nạn con rơi

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Ngọc Bích - Tấn Tài - Út Trà Ôn

  • 3054
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn - Hùng Cường - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Mỹ Châu - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Thanh Vũ - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Hiền
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn

Hùng Cường - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Mỹ Châu - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Thanh Vũ - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Hiền

  • 2366
Mưa Trắng Kinh Kỳ - Mỹ Châu - Ngọc Bích
Mưa Trắng Kinh Kỳ

Mỹ Châu - Ngọc Bích

-->