Danh sách bài hát Mới nhất

1186 Bài hát
Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu

6545 Cải lương
Kiếm Sĩ Dơi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng

4762 Cải lương
Khi Rừng Mới Sang Thu

Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy

5678 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2584 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

1847 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

3094 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2140 Cải lương
Hai Nụ Cười Xuân

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Tấn Tài

2843 Cải lương
Gái Đếm Vợ Hiền

Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên

2463 Cải lương
Gái Bán Bar

Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phượng Liên

2093 Cải lương
1929 Đờn ca Tài tử
Vắt sữa nai nuôi mẹ

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

6066 Vọng cổ