Danh sách bài hát Mới nhất

1213 Bài hát
Lấy Chồng Xứ Lạ

Hồng Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

6357 Cải lương
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

4194 Cải lương
Chuyện Tình Lan Và Điêp

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ - Tú Trinh

4349 Cải lương
Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu

6893 Cải lương
Kiếm Sĩ Dơi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng

5219 Cải lương
Khi Rừng Mới Sang Thu

Diệp Lang - Kim Ngọc - Lệ Thủy

5870 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2682 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

1922 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

3341 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2230 Cải lương
Hai Nụ Cười Xuân

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Tấn Tài

2936 Cải lương
Gái Đếm Vợ Hiền

Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên

2533 Cải lương
-->