Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 6236
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3284
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3415
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3574
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3052
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3480
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2669
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3130
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3659
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 3982
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->