Vĩnh Bảo

Nghệ sĩ Vĩnh Bảo

Nguyễn Vĩnh Bảo (sinh năm 1918) là nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống, nhạc sĩ trình tấu và nghệ nhân đóng đàn. Ông sinh ra tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc trong một gia đình nho học rất yêu thích đờn ca tài tử. Ông là người cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17... Xem thêm

Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

6216 Đờn ca Tài tử
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

4190 Đờn ca Tài tử
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

3646 Đờn ca Tài tử
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

3558 Đờn ca Tài tử
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

3463 Đờn ca Tài tử
Nam Ai

Vĩnh Bảo

3403 Đờn ca Tài tử
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

3264 Đờn ca Tài tử
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

3114 Đờn ca Tài tử
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

3037 Đờn ca Tài tử
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

2653 Đờn ca Tài tử
-->