Tải Bài Hát

Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thành Được

Tác giả:Yên Sơn - Thể loại: Cải lương